Versus online reserveren

Indien online niet mogelijk is bel: 073 - 613 22 07

Vanwege Covid-19 hebben we van overheidswege met restricties te maken.

Hierdoor hanteren wij shifts (tijdsblokken) met strikte eindtijden. 

  • Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en de Overheid.
  • Meer dan 4 personen aan één tafel zijn uitsluitend toegestaan als zij een gezamenlijke huishouding vormen.
  • Indien er gezondheidsklachten zijn vragen wij u de reservering tijdig te annuleren.
  • Wij hanteren een deurbeleid en zijn bevoegd om gasten te weigeren indien deze ziekteverschijnselen vertonen.


Alvast bedankt voor uw medewerking.

Wanneer u op ons terras wil plaatsnemen kan u dit als voorkeur aangeven. 

Wij proberen binnen de regels hieraan gehoor te geven maar kunnen dat niet toezeggen.

Let wel dat er dan géén mogelijkheid is om naar binnen te verplaatsen.